Hong Kong: Down for Macao Casino Companies After Speeding Games

(Translated version)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Casino companies with operations in the Chinese region of Macao started the week by falling on the Hong Kong Stock Exchange. A number of people in the industry have been arrested as part of the authorities' investigation of a gambling syndicate that is suspected of operating across national and regional borders, reports the South China Morning Post.

An industry index in Hong Kong that follows the major casino companies fell on Monday by 7.6 percent and among the stocks that backed were Sands China, Galaxy Entertainment and MGM China.

"Macao's glory days seem to be over. /… / Investors in the casino business should manage their expectations accordingly," Steve Vickers, risk management consultant at Steve Vickers & Associates and former Hong Kong police officer, told the South China Morning Post.

According to Steve Vickers, the rapid expansion of the casino industry has always depended on a certain degree of consent in terms of capital outflows and interference from organized crime. China and Macao have now shown a willingness to increase control, he believes.

Over the weekend, local police arrested Alvin Chau Cheok-wa and a dozen other people connected to a gambling ring. Alvin Chau Cheok-wa is said to have run a gaming business through a unit in Macao he founded in 2007. He is described as an intermediary who helped get wealthy guests to casinos, provided them with credit and then collected interest on their debts.

(Original – Swedish version)

HONGKONG: NEDÅT FÖR KASINOBOLAG I MACAO EFTER RÄD MOT SPELHÄRVA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kasinobolag med verksamhet i den kinesiska regionen Macao inledde veckan med att falla på Hongkongbörsen. Ett antal personer inom branschen har anhållits som ett led i myndigheternas undersökning av ett spelsyndikat som misstänks vara verksamt över lands- och regiongränser, rapporterar South China Morning Post.

Ett branschindex i Hongkong som följer de stora kasinobolagen sjönk på måndagen 7,6 procent och bland de aktier som backade fanns Sands China, Galaxy Entertainment och MGM China.

"Macaos glansdagar verkar vara över. /…/ Investerare i kasinoverksamheterna bör hantera sina förväntningar i enlighet med det", sade Steve Vickers, riskhanteringskonsult vid Steve Vickers & Associates och tidigare polis i Hongkong, till South China Morning Post.

Kasinoindustrins snabba expansion har enligt Steve Vickers alltid varit beroende av en viss grad av samtycke vad gäller kapitalutflöden och inblandning från organiserad brottslighet. Kina och Macao har nu visat en vilja till ökad kontroll, anser han.

Under helgen anhöll lokala polismyndigheter Alvin Chau Cheok-wa och ett tiotal andra personer med koppling till en spelhärva. Alvin Chau Cheok-wa ska ha drivit en spelverksamhet genom en enhet i Macao han grundade 2007. Han beskrivs som en mellanhand som hjälpt till att få förmögna gäster till kasinon, försett dem med kredit och sedan inkasserat ränta på deras skulder.